Hiram D. Scott House

1 Civic Center Drive
Scotts Valley, CA 95066